Пламен Димитров участва в дебат за Европейския стълб за социалните права в Европейския икономически и социален комитет

Президентът на КНСБ Пламен Димитров участва в дебат за Европейския стълб на социалните права и бъдещето на труда в пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет. Димитров е вицепрезидент на група 2, работници, в комитета и се включи в проведената дискусия с генералния директор на Международната организация на труда Гай Райдер.

Трите универсални права на декларацията на МОТ по повод 100-годишнината, която организацията отбеляза през 2019 г., са за социална защита, трудови права и правото на сдружаване и Колективен трудов договор.

Димитров каза, че те, както и новият стандарт на МОТ за безопасни условия на труд, кореспондират с Европейския стълб за социални права, който залага на равните възможности и достъп до пазара на труда, справедливите условия на работа и социалната закрила. Всичко това е новият социален договор, подчерта Димитров и изтъкна необходимостта от рамкова директива за справедливи минимални заплати и засилване на колективното договаряне.