Конфедерацията на гръцките работници проведе 37-ия си конгрес

Генералната конфедерация на гръцките работници GSEE проведе безпрепятствено 37-ия си конгрес на 25 февруари.

Той бе отлаган два пъти досега след насилствени и брутални намеси, организирани от групите PAME. Това доведе до назначаване от съда на временна администрация с правомощие за провеждане на избори.

В конгреса взе участие 5-членен наблюдателен комитет от Европейската конфедерация на профсъюзите, Международната конфедерация на профсъюзите и МОТ. Сред международните гости бе и президентът на КНСБ Пламен Димитров.

37-ия конгрес на GSEE приключи с избор на административни органи. До няколко дни те ще изберат нов изпълнителен комитет.

В 45-членния административен съвет влизат 7 групи: PASKE – получили 38,7% от гласовете; DAKE- 23,14%; DAS – 19,58; E.ME.I.S-ARKI – 6,82% ; E.A.K – 5,04%; ENOTITA – 4,15%; групата на независимите взе 2,67 на сто от гласовете.

GSEE отбеляза 100 години от основаването си през 2018 г. Филиалите ѝ са представителни организации на работниците в частния сектор и центрове на труда, чиято независимост и автономно функциониране са защитени от гръцките закони и Конституцията.