КНСБ подписа меморандум за сътрудничество с прокуратурата

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и главният прокурор Иван Гешев подписаха днес Меморандум за разбирателство и сътрудничество. Целта на подготвяния от миналата година документ е взаимодействие между конфедерацията и прокуратурата за осигуряване на бърза защита и ефективно разследване при сигнали за нарушения на трудови и осигурителни права.

Приоритет ще бъде междуинституционалното сътрудничество, координация и взаимодействие, насочени към правата на трудещите се – работници и служители, участващи в наказателни, административни и/или граждански производства, в качеството на пострадали и/или свидетели.

Страните ще си сътрудничат в областта на прилагане на международните и европейските стандарти за опазване на правата на трудещите се и по–специално в случаите, когато тези права са нарушени чрез престъпно посегателство.

Основните области, към които ще е насочена съвместната работа, са прилагането на бързи и ефективни мерки при нарушаване правото на сдружаване и при осигурителни измами. Предвижда се създаване и прилагане на механизъм за защита в случаи на насилие на работното място. Той ще позволи търсене на съдействие от правоприлагащите органи при упражнено насилие върху групи, подложени често на посегателства, като лекари и учители, работещи в обществения транспорт и др.

Договорено бе създаване на работна група, която през следващите дни да започне дейност по конкретните стъпки от меморандума.