Гласът на жените в КНСБ: България трябва да ратифицира конвенцията на МОТ срещу насилието на работното място

През тази година ще работим активно България да ратифицира Конвенция 190 на Международната организация на труда срещу насилието и тормоза в света на труда. Вярвам, че ние, жените, понеже можем всичко, ще постигнем и това и така на 6 декември, когато се навършват 100 г. от членството на България в МОТ, това ще е брошката на нашите усилия. Това каза Екатерина Йорданова, председател на Съюза на транспортните синдикати в България и един от участниците в комисията към МОТ, изготвила подписаната от 187 държави през миналата година Конвенция. Тя обяви, че четири страни вече са заявили приемането ѝ, сред тях са и две от ЕС – Дания и Испания. В края на 2019 г. КНСБ изпрати до правителството предложение за ратификация.

Темата за ненасилието на работното място бе засегната по време на организирана от СТСБ конференция „Жените могат всичко“, посветена на Международния ден на жените 8 март.

На нея бяха обсъдени темите за равнопоставеността на жените на пазара на труда, защитата им според Кодекса на труда, какво предвижда дневният ред на Европейската комисия през следващите 5 г.

Според данни на Евростат у нас през 2018 г. работят 68,3 процента от жените, през 2008 г. коефициентът на заетост е бил 65,4 на сто. Средното ниво в ЕС е 67,4 % през 2018 г., обясни Виолета Иванова, научен секретар в КНСБ. Заетите мъже през 2018 г. пък са били 76%.

Неравенството в заплащането у нас е 13,5 на сто при средно 15,7 за ЕС. Най-голяма разлика в заплатите на мъже и жени има в Германия – 20 на сто, а в Румъния е най-малка – 3 процента.

По повод Деня на жената СТСБ организира и представяне на стихосбирките „Тя“ и „Сферата на любовта“ на певицата Цветелина в Софийска градска художествена галерия.