Позиция на КНСБ

По повод обявените искания на медицинските сестри, отказващи да напуснат Народното събрание, ако техните претенции не бъдат удовлетворени напълно, КНСБ отново убедено се противопоставя на  подобни форми на предявяване на претенции и поставяне на ултиматуми.Диалогът, предлагането и поемането на ангажименти към трудовите права на българските граждани имат законоустановен ред и утвърдени традиции – тристранно сътрудничество с участието на представители на правителството и национално-представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и подписване на споразумения и/или колективни трудови договори.

Всички методи за оказване на натиск и поставяне на ултиматуми чрез нарушения на правилата, които съществуват  за подобни прояви,  са не само неприемливи, но и обществено опасни. Така се подменят принципите на тристранния диалог и се погазват законите. Напомняме, че законите и механизмите за споразумяване и договаряне трябва да се спазват, в т.ч. и от правителствените представители и ще реагираме остро, ако този начин на налагане на   искания бъде приет.

КНСБ подкрепя всички медицински специалисти, независимо дали са членове на синдиката или не, в усилията им за постигане на справедливи възнаграждения и достойни условия на труд. Конфедерацията го е доказала с експертните си предложения и с активни и категорични  действия. Конфедерацията първа, с усилията на Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, организира мащабен национален протест през 2018 г., посветен тъкмо на повишаване на заплатите на медицинските работници и за по-добри условия на труд. През октомври 2019 г. тези искания бяха отново обект на наш национален протест, при който бе договорено предоставянето на 240 млн. лв. допълнително за повишаване на заплати, за да се постигне минимумът от  900 лв. за медицинските сестри в общинските болници и 950 лв. за работещите в университетски и големи областни здравни заведения.

Усилията на КНСБ за повсеместното реализиране  на постигнатите договорености в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ продължават и в момента. В Министерство на финансите е внесено конкретно предложение с подробни разчети за допълнително необходими 8,5 до 10 млн. лв. за повишаване заплатите на медицинските специалисти в училищното и детското здравеопазване. Напомняме, че всяко отклонение от правилата за сътрудничество и преговори и подмяна на партньорите в националните и/или отраслови преговори ще предизвика незабавната реакция на КНСБ.

Всяка организация, която претендира да води преговори  и сключва споразумения с правителството, може да го направи като покрие критериите по закон и се яви на процедурите за преброяване, които текат в момента, и да получи статут на представителна.