Честит 8 март!

Днешният Международен ден на жената е повод да си припомним, че историята му започва още през ХІХ век с пламването на един от първите протестни митинги на жените за равни права с мъжете, намаляване на работното време и подобряване на условията на труд. Събитията се развиват през 1857 г. в Ню Йорк по инициатива на жените, работещи в текстилните фабрики.

През 1909 г. Американската социалистическа партия обявява 28 февруари за Национален ден на жената. През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се отбелязва ежегодно. За първи път е честван на следващата година в Дания, Германия, Австрия и Швейцария. От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на 8 март. През 1977 г. Общото събрание на ООН решава тази дата да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

Борбата за равноправие се води всеки ден и има различни измерения – за еднакво заплащане, за повече жени на ръководни позиции във всички сфери на политическия и социално-икономическия живот, за премахване на дискриминацията и насилието, на бариерите за намиране на работа, за постигане на баланс между работа и личен живот и др.

Усилията се полагат на международно и национално ниво. Въпреки това продължават да съществуват, например, осезаеми разлики в заплащането на жените и мъжете. Според последните данни на Евростат мъжете в България вземат с 13,5 на сто повече от жените. В началото на трудовата кариера разлики почти няма, но в активната възраст след 30 г., когато жените гледат деца и забавят кариерното си развитие, те вече стават осезаеми.

 Средното ниво на разликата в заплащането в ЕС е по-високо, отколкото в България – 15,7 процента. Най-голяма разлика в заплатите на мъже и жени има в Германия – 20 на сто, а в Румъния е най-малка – 3 процента.

В България според последните данни, които са за 2018 г., работят 68,3 процента от жените спрямо 76 на сто от мъжете. Макар и малък, напредък има. През 2008 г. коефициентът на заетост при жените е бил 65,4%.

Тези данни показват, че усилията за равнопоставеност дават резултат, но и трябва да продължат.

С вашата неизчерпаема енергия, мили жени, съм сигурен, че всички бариери пред равноправието и социалното благополучие ще бъдат преодолени.

  

Бъдете здрави, все така борбени и непримирими!

Честит празник!

 

                                                                                                                                                                              Пламен Димитров,

                                                                                                                                                                             Президент на КНСБ