Подписан бе нов колективен договор в бранш “Целулозно-хартиена промишленост”

Федерацията на синдикалните организации в горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и ФЛП НА КТ “ПОДКРЕПА” подписаха браншови колективен трудов договор с Браншовата камара на работодателите от “Целулозно-хартиена промишленост”.

Колективният договор урежда въпросите на трудовите и осигурителни отношения в бранша и въпроси, неуредени с повелителни разпоредби на закона, като насочва усилията към съгласуване на интересите за добронамерено решаване на възникналите спорове и предотвратяване на конфликтите. Браншовият договор бе подписан на 16 март и е с двугодишен срок на действие.