Отворено писмо от ФНСДУО

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕГ-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

 

МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

 

ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА  Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ

УВАЖАЕМА Г-ЖО САЧЕВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В последните няколко часа във ФНСДУО – КНСБ се получиха десетки сигнали и мнения, изразяващи несъгласието и възмущението на членове от синдикални структури на Федерацията в АСП, АЗ,  НАП , ДАДРВВЗ, НОИ, ДАЕУ и др. относно предложението на парламентарната група на ГЕРБ да се заложи в проекта на Закона за извънредните мерки текст за неплащане на средства за представително облекло на държавните служители, а тези администрации, които вече са получили такива суми да удържат парите от заплатата на служителите без тяхното съгласие. Задават се въпроси каква ефективност би имало подобно политическо решение, облечено в закон, по време на криза?!

Считаме, че това предложение не е съобразено с факта, че голяма част от тези служители, например в АСП, са на предна линия в изключително тежката ситуация на изпълнение на извънредните мерки, всекидневно са в рисков контакт с граждани, към момента без сериозно и достатъчно обезпечаване с предпазни средства и дезинфекционни материали.

Уважаеми дами и господа,

Считате ли, че тези служители ще изпълняват служебните си задължения, необезопасени и незащитени, поставяйки в опасност здравето си срещу  заплата от  около 750 лв.?!

Работещите в държавната администрация винаги са били отговорни и съпричастни към нуждите на обществото и сега не правят изключение!

ФНСДУО – КНСБ предлага това предложение да не се обсъжда и приема в Закона за извънредните мерки.

 

С  УВАЖЕНИЕ,

КРЪСТЬО БОЯНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСДУО