След настояване на КНСБ: Само платен отпуск по решение на работодателя при извънредно положение

Народното събрание днес се съобрази с апела на КНСБ работодателят да не разрешава едностранно служителите му да излизат в неплатен отпуск при извънредно положение. В законопроекта за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на парламента на 13 март 2020 г., бе записана тази възможност. Конфедерацията се противопостави и настоя народните представители да не приемат подобен текст.

КНСБ е категорична, че трябва да се гарантират трудовите доходи на всички работещи в тази тежка ситуация, а подобна промяна ще ги лиши от възнаграждения, апелира конфедерацията към депутатите. И в момента Кодексът на труда, член 160, позволява всеки работник и служител, ако има нужда и поиска от работодателя, да му бъде разрешен неплатен отпуск. Преценката е на работодателя и този неплатен отпуск не е ограничен със срок.

С 90 гласа „за“, без гласове против и 28 „въздържали се“ депутатите гласуваха, че работодателите могат да задължават служителите си да ползват само платен годишен отпуск дори без тяхното съгласие.

С новите текстове по Закона за изънредното положение работодателите и органите по назначаване ще могат да предоставят на работника половината от платения отпуск без негово съгласие, а по воля на работодателя.

Гласуван бе и текст, според който при обявено извънредно положение работодателите и органите по назначаване, в зависимост от специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване, може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно.

Правната комисия не е подкрепила предложението да не се плащат средства за представително облекло на държавните служители, а на тези, които вече са получили суми за такова, да ги върнат чрез удържане от заплатите без тяхно съгласие. С отворено писмо срещу текста възразиха от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ.

„Считаме, че това предложение не е съобразено с факта, че голяма част от тези служители, например в АСП, са на предна линия в изключително тежката ситуация на изпълнение на извънредните мерки, всекидневно са в рисков контакт с граждани, към момента без сериозно и достатъчно обезпечаване с предпазни средства и дезинфекционни материали“, реагираха от федерацията.