Тристранният съвет одобри схемата 60:40 за всички засегнати от кризата сектори

Тристранният съвет одобри днес предложението на КНСБ всички засегнати от настоящата криза сектори да имат право на подпомагане от държавата по схемата 60:40. Така отпада първоначално предложеният от правителството списък със субекти, които да имат възможност за подпомагане.

Списъкът със секторите, които ще имат право на подпомагане, ще важи само в случаите, когато предприятието е спряло работа в резултат на издадените заповеди от здравния министър Кирил Ананиев за затваряне на молове, ресторанти, игрални зали, кина и т.н.

Социалните партньори възприеха и предложението на КНСБ подпомагането да е допустимо при 20 процента спад на приходите от продажби. В този случай правителството ще избере между един от два възможни подхода – сравнение на оборотите от март тази година спрямо март 2019 г., както предложи конфедерацията, или на 1/12 от нетните прподажби за миналата година по предложение на АИКБ. Правителството ще прецени кой от двата равностойни като значимост подхода да бъде избран, за нас и двата са икономически издържани, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

За да докажат спада пред бюрата по труда, фирмите ще предоставят отчетите си от миналата година и данни за тази.

С цел прозрачност ще бъде създаден публичен регистър на всички предприятия, които ще получат финансиране по схемата. Той ще се поддържа от НОИ.

Като част от постановлението тристранният съвет подкрепи и друга възможност за подпомагане на бизнеса, също предложена от КНСБ – тя е за работниците, които със заповед на работодателя са преминали на непълно работно време. В този случай отново ще важи критерият за спад на продажбите, като мярката предвижда пропорционално компенсиране на работниците според загубения от тях доход в резултат на намаленото работно време, но не повече от 60 на сто от възнаграждението им. Подпомагането при въведено непълно работно време ще важи за всички сектори на икономиката.

Смятаме, че приетите предложения ще дадат резултат и ще подпомогнат фирмите в тази трудна ситуация, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.