КНСБ е против използването на извънредното положение за действия, които възпрепятстват дейността на социалните партньори

С писмо от днес КНСБ информира премиера Бойко Борисов и министъра на регионалното развитие Петя Аврамова за преднамерени действия на областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен, с които е отнета възможността на Регионалния Съвет на КНСБ да осъществява дейността си в предоставените му помещения – държавна собственост.С негова заповед използваните от синдиката помещения днес са запечатани. Това действие е в нарушение на чл.3, т.1-2 и чл.4 от  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.В момент, в който страната е подложена на голямо изпитание, КНСБ е изправена пред невъзможност да  обслужва членовете на Конфедерацията на територията на област Разград и да изпълнява своите цели по осигуряване на защита на трудовите, синдикални, социални и осигурителни права и да осигурява грижа за здравето и безопасността им.Действията на Областния управител представляват саботиране на усилията на правителството и социалните партньори за поддържане на социалния мир и нормалното функциониране на гражданското общество и държавата в условията на обявеното извъредно положение.

В писмото до премиера посочваме още: „Действията на Областния управител показват и неспособността на областната администрация да изпълнява адекватно политиките и решенията на воденото от Вас правителство. Подчертаваме, че възможностите за ползване на помещения – държавна собственост, за изпълняване дейността на синдиката са обсъждани многократно, като нито един от поетите ангажименти от страна на държавната администрация не е изпълнен. Отново подчертаваме, че сме готови да спазваме законите и изпълняваме законните разпореждания на съдебните, държавни и административни органи, но същевременно бихме искали да видим и резултатите от множеството проведени срещи и постигнатите договорености между нас. Настояваме за изпълнение на постигнатото съгласие и да предприемете необходимите действия по обявяване за частна държавна собственост на всички имоти, ползвани от КНСБ, за които многократно сме ви уведомявали в разменяната през последните няколко месеца кореспонденция“.

КНСБ подчертава, че действията на областния управител рушат доверието в българската държава, нейните ръководители и администрация, като поставят на изпитание солидарността и единните действия на всички за преодоляване на кризата, в която се намира българското общество.

Озадачени сме от използването на настоящата ситуация за възпрепятстване на дейността ни и оказване на натиск. Искрено се надяваме, че това е недопустима цел във време на обявено извънредно положение.