68 средни и големи фирми засегнати от кризата, повечето пускат работниците в платен отпуск (обновена информация)

68 средни и големи предприятия със заети над 38 570 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 2 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 24прибягват към неплатен отпуск, а в 12от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Най-много засегнати предприятия (извън ресторантьорство, хотелиерство, туризъм и кафетерийната сфера) има в сектор преработваща и лека промишленост, следван от производството на авточасти и автомонтьорство и култура. Те се основно в градовете Димитровград, Благоевград, Казанлък, Разлог, Банско, следван от Бургас и областта, Русе и Габрово. Най-динамично се променя ситуацията при преработващата промишленост, особен проблем имат предприятията, получаващи суровина от чужбина и главно от Италия. 

Производството на авточасти е сред най-тежко засегнатите сектори. Една от компаниите – „Язаки“, която има заводи в Димитровград, Сливен и Ямбол, не успя дори да изпълни задължителните изисквания за безопасни условия на труд на работниците. Това доведе до протести от тяхна страна, че са подложени на риск от разпространение на коронавирус. Преди дни стана ясно, че заводите в Димитровград и Сливен спират да работят, а в Ямбол продължава дейност при понижен капацитет. В Сливен 400 работници са в платен отпуск, в завода в Димитровград за засегнати 2500 служители. Последният бе реализиран като приоритетен инвестиционен проект, който се ползва с най-висока подкрепа от страна на държавата, и има поети ангажименти към заетостта. Въпреки това бе сред първите, предприели действия за прекратяване на дейността.

По информация на регионалните структури на КНСБ, след разговори с представителите на Агенция по заетостта по места, най-голям ръст на регистирираните като безработни има в бюрата по труда в областите Благоевград, Казанлък, Димитровград, Перник, Разлог, Дупница  и Стара Загора, (където има и регистрирани ефективни съкращения по повод COVID-19).

В Дирекция “Бюро по труда” Велико Търново, например, се наблюдава ръст на регистрираните безработни лица от обявяване на извънредното положение насам. При средно 10-15 души, регистрирани дневно преди 13.03.2020 г., към момента вследствие на мерките, предприети в борбата срещу коронавируса, регистрираните лица дневно са между 40 и 50. Драстичното увеличение идва и от това, че много хора се завръщат от чужбина и се регистрират като безработни.

В периода 23 – 27 март в Дирекция “Бюро по труда” Силистра са се регистрирали 128 безработни, като в това число влизат и хората, които са се завърнали от чужбина. През същия период работа на първичния пазар са започнали 24 безработни. От регистрираните безработни в този период най – голям дял са били заети в икономическа дейност “Хотелиерство и ресторантьорство” – 28,9%, “Строителство” – 13,28%, “Търговия” – 10,9% и “Преработваща промишленост” – 6,25%. Общият брой на регистрираните в ДБТ Силистра безработни е 2585 към 27 март т.г. , което е с 58 или 2,3% повече в сравнение с февруари, когато е бил 2527.

В Стара Загора през миналата седмица има регистрирани среднодневно около 70 души, като има и много такива, които се водят трайно безработни. На 30 март регистрираните са 103 души. Собствениците на ресторанти и хотели, сладкарници, кафенета и др., които бяха затворени със заповедта на здравния министър, основно освобождават персонал и не го регистрират като масово уволнение. Някои от работниците отиват на борсата, а други нямат такова право по ред причини. В Стара Загора няма заявени масови уволнения в предприятия, освен това в “Слънце БТ” Стара Загора. Предприятията все още работят, имат поръчки за довършване и към момента няма индикации за прекратяване на дейност.

В Плевен също има ръст на регистрираните безработни лица, като отново най-засегнати са секторите “Търговия” и “Хотелиерство и ресторантьорство”. Няма регистрации на голям брой лица, завърнали се от чужбина. Към момента няма информация за предприети масови съкращения или излизане в неплатен отпуск. Където е възможно, се работи дистанционно и/или служителите ползват платен отпуск от 2019 и 2020 г.

КНСБ продължава да следи ситуацията на пазара на труда и призовава работниците да алармират регионалните структури при нарушаване на правата им. Конфедерацията наблюдава както негативните ефекти от кризата, така и положителните примери за адаптиране към трудните условия, стриктно изпълняване на всички изисквания и грижа за служителите. Информацията за това е публикувана сайта на КНСБ и се обновява постоянно.

 

По-надолу Ви предлагаме детайлна справка за засегнатите работници по градове:

Казанлък – „Арсенал“ АД, където са заети 8700 човека, от 30.03.2020 г. отново работи. Една част от работниците се връщат на работните си места, а другите остават в платен отпуск. Така ще се работи на ротационен принцип със засилени предпазни мерки. Остава планираното съкращение на 2000 работника.

Карнобат, Бургаска област – „СЕ Борднетце – България ЕООД“, където работят 2600 човека, разпуснати са всички, които имат право на платен отпуск.

Люляково, Бургаска област – „Нурсан Отомотив” ЕООД, където работят 1047 работника и всеки, който има право на отпуск, е разпуснат.

Димитровград  – „Язаки България ЕООД“, където работят 2500 човека, и има данни, че фирмата ще прекрати дейност.

Сливен – „Язаки България“ ЕООД, 400 работници в платен отпуск

Пазарджик  – „Костал България Аутомотив ЕООД“, където работят 2000 човека и всички са в платен отпуск.

Перник  – „Стомана Индъстри“ АД), където работят  1175 работника, съкратени от тях до този момент са 301 човека.

Враца – „СЕ Борднетце – България ЕООД-клон Враца“, където работят 1300 работника и 1200 са в платен отпуск.

Варна –  в Градския транспорт работят 1000 човека, като 120 шофьора и 37 кондуктура са в платен отпуск.

Търговище –  „Мебел Стил“ ООД, където работят 650 човека и са в двуседмичен неплатен отпуск.

Стара Загора – „Средна гора“ АД, там работят 460 работника като почти всички са в платен отпуск и ако положението продължи до два месеца, ще бъдат съкратени 50% от работещите.

Габрово – „Идеал стандарт Видима“ АД – Заводът за санитарна керамика спира работа за месец. В Завода за санитарна арматура работещи ще ползват отпуск през април. 

Габрово – „Дзалли“ ООД, където работят 1200 работника, всички са пуснати в платен отпуск от 6 до 21 април. 

Благоевград – ВиК Благоевград разполага с 530 служителя като от 2 април 500 от тях са в платен отпуск.