Експертите на КНСБ започват консултации по трудови, осигурителни, синдикални и други въпроси, възникнали в кризата

Усложняването на ситуацията на пазара на труда и необходимостта от разяснения на новото законодателство, свързано с извънредното положение, налагат експертите на КНСБ да са в готовност да отговорят на поставени въпроси. За целта е създадена специализирана мрежа от експерти, включваща регионалните и браншови структури на синдиката.

Консултациите са предназначени за синдикални членове, но отговорите на поставените казуси ще бъдат достъпни за всички потребители на сайта на конфедерацията.

Въпросите могат да се изпращат на специален имейл адрес knsb@knsb-bg.org. Отговорите ще бъдат публикувани в раздел „Въпроси и отговори“ на новата секция COVID-19 в сайта на КНСБ.

Освен отговори на въпроси, в сайта потребителите могат да намерят пълен анализ на приложението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, изготвен от експертите на КНСБ. Отново там е публикувана и другата полезна информация и актуализирани справки за отражението на кризата върху заетостта и дейността на предприятията в цялата страна.