ФНСС: Строителният сектор запазва ритъма на работа

Извънредното положение очевидно има отражение върху цялата икономика, но за момента повечето ни строителни компании, като че ли са запазили ритъма на работа, отчитат от Федерацията на независимите строителни синдикати – КНСБ. Засега няма решение от страна на държавата за спиране на строителството, стига да се спазват заложените предпазни мерки за работниците. Столична община излезе със съобщение именно с такова послание. Затова и работата по жилищни сгради в градовете не е спряла. Спецификата на строителна дейност е такава, че не може да се осъществява от дома, въпреки това организацията на работа по строителните обектиq особено при работа на откритоq може да бъде направена така, че да бъдат спазени всички изисквания наложени от Националния оперативен щаб.

Притеснения сред фирмите в бранша обаче въпреки всичко има. От една страна, те са свързани със сроковете по оперативните програми, тъй като изостават с усвояването на европейски средства в настоящия програмен период. Другото е какво ще се случи с обществените поръчки и дали наистина работата по тях ще спре, защото спре ли строителството спира икономиката. Нашите социални партньори, а именното Камара на строителите в България също излезе с позиция, че строителството трябва да продължи.

Дейността по обектите продължава при спазване на дисциплина, ползване на дезинфектанти и маски, правила за разпределение на хората, които са на работа за да може да се спазва нужната дистанция между тях. Ние сме отправили към всички наши членове най-важните препоръки свързани с предпазване от коронавируса, а те съответно към всички работещи. За целта сме използвали и помощта на Комитетите и групите по условия на труд в съответните предприятия по места, където има такива. В предприятията всяка седмица веднъж или повече пъти се извършват проверки от страна на РЗИ именно за спазването на тези мерки.

За обектите на открито е направена оптимизация във връзка с препоръките на кризисния щаб. При почивките и храненето на строителните работници се спазва принципът за неструпване на хора в помещенията и местоработата. Извършва се електронно измерване на температурата на входа на предприятието преди започване на работа.

Повечето директори на строителни фирми споделиха, че  разчитат на самосъзнанието и на всеки един от работещите. Има работодатели, които раздават витамини на своите служители, допълнително са снабдени с вода и напитки.

Фирмите, в които ФНСС има синдикални организации и към настоящия момент не са преустановили дейността си, нито пък са предприели дори частични действия спрямо персонала си в тази насока са: “Хан Омуртаг”, Щрабаг ЕАД, “Софинвест“, “Метекно – АД България” с клон град Плевен, всички големи циментови заводи като – Златна Панега Цимент, „Девня цимент“ , „Холсим България“. Всички те работят на пълни обороти, при спазване на всички санитарни изисквания, а на места има сформиран Кризисен щаб, който следи за спазване на мерките и използването на защитните облекла и маски.

Във фирма „Метекно- АД“ произхода, на чийто собственик е от един от най-засегнатите райони в Италия също не спира своята дейност, но се прилагат много строги мерки за сигурност, за да се предотврати проникване на коронавируса в завода. Всички работници и служители са оборудвани с ръкавици и защитни маски, фирмата е доставила тубички гел за целия персонал. Цехът се дезинфекцира в началото и в края на деня, освен това в работните помещения има автомати с дезинфектанти за измиване и почистване на ръцете.

Другият мултинационал, който не е преустановил работата си, е „Щрабаг“ ЕАД. Ръководството там е успяло да организира своите предпазни мерки по повод COVID-19 и при тях производственият процес върви нормално и работниците са на своите работни места. Правят се ежедневни инструктажи, дезинфекция на влизане и излизане, раздадени са предпазни маски на работещите, закупени са допълнителни диспенсъри с вода, които са поставени по съответните обекти. Също така е въведена промяна в графиците и работното време на работещите с цел намаляване работата на открито или полагането й в определени часови пояси на денонощието, различни от обичайните, както и са разлепени информационни табла.

Най-големият производител на цимент в България, разположен в Девня, „Девня цимент“ АД, както и клонът на смилачния завод, намиращ се в Димитровград „Вулкан цимент“, и двете част от ХайделбергЦимент Груп, също са взели крути мерки. Извършва се ежедневен инструктаж и разяснителна дейност за всички работещи във връзка със заразата. Минимум два пъти по време на смяната се дезинфекцират работните помещения, машини, спрени са автобусите, поради струпване на много хора повечето от които са от малцинствата. Осигурен е допълнителен транспорт за извозване на хората от назначенията до работните места с цел да не става струпване. Работещите в смени са преминали на намален работен ден с цел да не се струпват много хора на едно място и по-малко пътуване до населените места и обратно. Осигурени са два различни входа за назначение за пристигащите и отиващите си. Създаден е мобилен екип в предприятието, приличащ на кризисен щаб, който следи за изпълнение на заповед на изпълнителния директор за носене на предпазни средства и ограничаване на безцелното излизане от вкъщи на работниците след работно време.

Главно офисите на съответните фирми са полупразни. Смятаме, че поръчките, които се отнасят до избор на изпълнител, не трябва да се стопират. Както виждаме една част от служителите в офисите като инженери, проектанти, архитекти работят в домашни условия, това означава, че те ще успеят да подготвят тези поръчки едва тогава, когато се даде някакъв вид рестарт на икономиката и да има избран изпълнител. Така ще се спести ресурс от време и ще се помогне за по-пълно възстановяване на нормалните икономически отношения в страната.

По-голямата част  от администрацията например на “Холсим България” е в дистанционен режим. “Техноекспорстрой”, „Екопрогрес“  Хасково,  “Софинвест” ЕАД, и „ФЛП Боуф“ Кърджали са предприели няколко вида мерки – освен дистанционна работа за тези, чиято дейност позволява, някои служители са в отпуск, а други са сами в стая.

Що се отнася до сроковете, засега няма сериозни притеснения от компаниите дали ще завършат обектите си предвид обстоятелствата. Повечето изтъкват, че зимата е била благоприятна за работа и са успели да изпълнят голяма част от заявките.

Към края на септември 2019 г. заетите в строителния сектор са 131.1 хил. бр., или 5.7% дял от общо наетите за страната, сочат данни на КСБ, като продукцията за същия период е 11.3 млрд. лв.

Едно от притесненията на повечето ни фирми, работещи по обществени поръчки, е да се пренасочи финансирането в посока борба с вируса и да има спиране на строителните обекти, тъй като за бранш като нашия, където сроковете са от изключително значение, силно влияние ще окаже спирането на доставките на различни материали и услуги.

Смятаме, че важните решения за строителството на ниво правителство и местна власт е необходимо да доведат до някакво смекчаване на ситуацията в сектора ни. Отговорността на нашите строителни фирми е за милиарди, в този смисъл всяко забавено ли грешно решение ще води до срив, неизплащане на дължимите суми за работни заплати на всички заети, както и освобождаване на персонал.

В тази връзка бяхме уверени от изпълнителните директори на повечето мултинационални компании като: „Щрабаг ЕАД, „ПМУ- Бургас, „Метекно- АД България, Хан Омуртаг, Златна Панега цимент, Девня цимент, както и Холсим България, че персоналът ще запази работните си места, трудовите възнаграждения на служителите ще бъдат изплатени в срок, както и че ще бъдат подновени вече изтичащите Колективни трудови договори по места.

Вярваме, че за да се развива равномерно, а не на пикове и спадове строителният отрасъл, държавата трябва да има визия за развитието на инфраструктурата в по-дълъг период от време. Това е от съществено значение за нас, за развитието на фирмите, за запазване на персонала.  Ако има ясно перспектива, фирмите ни ще могат да планират инвестиции и в техника, иновации и дигитализация.