Съвместно писмо от КНСБ и КТ “Подкрепа” във връзка с възстановяването на суми по договори за доставка на природен газ

ДО Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НА НС

Г-ЖА ТЕMЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Уважаеми Г-н Николов,

Уважаема Г-жо Петкова,

Предложенията за промени в Закона за енергетиката, които регламентират връщането на надвзетите суми от обществения доставчик на природен газ, могат да допринесат за подпомагане както на широки кръгове от населението, така и на индустриални предприятия. Това е още повече важно при текущото състояние на тежка икономическа блокада в страната.

Във връзка с реакцията на работодателски организации, считаме за важно от страна на Министерство на енергетиката и Комисията по енергетика към Народното събрание да се разясни механизмът за възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ или за доставка на топлинна енергия. Считаме, че не трябва да остане никакво съмнение в добросъвестното намерение на Правителството за разпределяне на получените от Булгаргаз ЕАД суми по справедлив начин, в обществен интерес.

Във време на тежки ограничения за нашата индустрия е важно също така да се продължат усилията за намаляване на тежестта на енергийните им разходи, като се приключи процедурата за законово уреждане на механизма за компенсация на енергоинтензивните предприятия за разходите за „кафява енергия“.

Апелираме да се използват максимално ефективно всички възможности за намаляване на финансовото бреме в този труден за нас период.