72 средни и големи фирми засегнати от кризата (актуализирана информация)

72 средни и големи предприятия със заети над 40 344 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 6 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19. Общо наблюдаваните фирми са 93.

Събраните данни показват, че 78% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 24прибягват към неплатен отпуск, а в 13от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Най-много засегнати предприятия (извън ресторантьорство, хотелиерство, туризъм и кафетерийната сфера) има в сектор преработваща и лека промишленост, строителство, следван от производството на авточасти и автомонтьорство, транспорт и ВиК сектора. Те се основно в градовете Димитровград, Габрово, Благоевград, Казанлък, Разлог, Банско, следван от Бургас и областта, Русе и Стара Загора. Най-динамично се променя ситуацията при преработващата промишленост, особен проблем имат предприятията, получаващи суровина от чужбина и главно от Италия. 

По информация на регионалните структури на КНСБ, след разговори с представителите на Агенция по заетостта по места, най-голям ръст на регистирираните като безработни има в бюрата по труда в областите Благоевград, Казанлък, Димитровград, Перник, Разлог, Дупница, Габрово  и Стара Загора, (където има и регистрирани ефективни съкращения по повод COVID-19).

 

КНСБ продължава да следи ситуацията на пазара на труда и призовава работниците да алармират регионалните структури при нарушаване на правата им. Конфедерацията наблюдава както негативните ефекти от кризата, така и положителните примери за адаптиране към трудните условия, стриктно изпълняване на всички изисквания и грижа за служителите. Информацията за това е публикувана сайта на КНСБ и се обновява постоянно.

По-надолу Ви предлагаме детайлна справка за засегнатите работници по градове:

Казанлък – „Арсенал“ АД, където са заети 8700 човека, от 30.03.2020 г. отново работи. Една част от работниците се връщат на работните си места, а другите остават в платен отпуск. Така ще се работи на ротационен принцип със засилени предпазни мерки. Остава планираното съкращение на 2000 работника.

Карнобат, Бургаска област – „СЕ Борднетце – България ЕООД“, където работят 2600 човека, разпуснати са всички, които имат право на платен отпуск.

Люляково, Бургаска област – „Нурсан Отомотив” ЕООД, където работят 1047 работника и всеки, който има право на отпуск, е разпуснат.

Димитровград  – „Язаки България ЕООД“, където работят 2500 човека, и има данни, че фирмата ще прекрати дейност.

Сливен – „Язаки България“ ЕООД, 400 работници в платен отпуск

Пазарджик  – „Костал България Аутомотив ЕООД“, където работят 2000 човека и всички са в платен отпуск.

Перник  – „Стомана Индъстри“ АД), където работят  1175 работника, съкратени от тях до този момент са 301 човека.

Враца – „СЕ Борднетце – България ЕООД-клон Враца“, където работят 1300 работника и 1200 са в платен отпуск.

Варна –  в Градския транспорт работят 1000 човека, като 120 шофьора и 37 кондуктура са в платен отпуск.

Търговище –  „Мебел Стил“ ООД, където работят 650 човека и са в двуседмичен неплатен отпуск.

Стара Загора – „Средна гора“ АД, там работят 460 работника като почти всички са в платен отпуск и ако положението продължи до два месеца, ще бъдат съкратени 50% от работещите.

Габрово – „Идеал стандарт Видима“ АД – Заводът за санитарна керамика спира работа за месец. В Завода за санитарна арматура работещи ще ползват отпуск през април. 

Габрово – „Дзалли“ ООД, където работят 1200 работника, всички са пуснати в платен отпуск от 6 до 21 април. 

Габрово – “Резбонарезни инструменти Габрово” ЕООД се планира всичките 362 работника да са по една седмица платен и една седмица неплатен отпуск през месец май, след което 10% от персонала ще бъде съкратен.  

Благоевград – ВиК Благоевград разполага с 530 служителя като от 2 април 500 от тях са в платен отпуск.