КНСБ: Решението на Народното събрание за даряване на заплати от шефове на агенции противоречи на конвенция на МОТ

Народното събрание взе решение на 6 април да задължи народни представители, министри, членове на политически кабинети, ръководители на държавни и изпълнителни агенции да даряват заплатите си за времето на извънредното положение.

В името на обективността се налага да посочим, че решението погазва международно-правни документи, ратифицирани от България, както и българската Конституция. Тези, които са се клели в нея би трябвало да знаят, че нейният чл. 48 (5) повелява всеки да получава трудово възнаграждение и заплащане, съответстващо на извършената работа. А Конвенция 95 на МОТ, ратифицирана от България и по силата на чл. 5(4) с първенстващо пред българското законодателство значение, забранява да се ограничава по какъвто и да е начин свободата на трудещия се да разполага по свое желание с работната си заплата.

Българският парламент не само погазва конституционни права на граждани, но и се разпорежда с възнагражденията за труд на лица, чийто трудов статут по никакъв начин не зависи от неговата воля и желание.

В разрез с всякаква логика и с потребностите на сложната и извънредна ситуация депутатите отнемат трудовите възнаграждения на ръководителите и преките сътрудници на всички агенции, работещи на терен в тази трудна ситуация. Едва ли е необходимо да се обосновава неимоверното натоварване на ръководителите на Агенцията по заетостта, тази за социално подпомагане, на ИА ГИТ, на Националния осигурителен институт, на НАП в момент, когато тези ръководители и техните екипи трябва денонощно да направляват структурите да се справят с огромния наплив от предприятия и граждани, нуждаещи се от обслужване и от  услуги, за реализацията, на които и за функционирането на ръководените от тях структури да носят отговорност.

В тази трудна ситуация повече от всякога има необходимост от солидарност и подкрепа на нуждаещите се. Убедени сме, че актът на дарение е доброволен и не произтича от задължение, вменено от законодателния орган. Още по-малко той би трябвало да е в разрез с основни закони.

Ето защо КНСБ призовава народните представили да коригират противоконституционното си и противоправно решение  относно лишаването от трудови възнаграждения на лица, за които то няма правомощия да прилага нито бюджета, нито финансовите правила на Народното събрание, като отмени точка втора от същото. Тя е за прилагане на решението за даряване на възнагражденията за борба с COVID-19 и за ръководителите на държавните и изпълнителните агенции, членове на Министерския съвет и политическите им кабинети.

В противен случай Конфедерацията ще бъде принудена  да сезира Международната организация на труда, доколкото с решението си народните представители нарушават не само Конституцията, но и ратифициран от България документ на тази организация.