След настояване на КНСБ: Допълнителни възнаграждения за служителите от агенциите по заетостта и за социално подпомагане

На служителите в бюрата по труда и в агенциите за социално подпомагане, които работят на първа линия по време на извънредното положение, да бъдат изплатени допълнителни целеви възнаграждения. Това е една от спешните мерки, които да се предприемат за работещите в тази сфера, за които настояха от Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации към КНСБ с писма още от 30 март до социалния министър Деница Сачева, агенцията по заетостта и агенцията за социално подпомагане. Днес министър Сачева обяви, че се предприемат действия за целево финансиране на служителите от Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане.Предвид условията, в които работят служителите, федерацията настоя още:

– да бъдат осигурени условия за отдалеченост между служители и клиенти, чрез контролиран пропусквателен режим на входа на ДБТ, защото при създалата се обстановка няма как да се спазват изцяло противоепидемиологичните изисквания. Работата е изключително напрегната, обстановката е изнервена, както за служителите, така и за клиентите, голяма част от които са в безизходица и се притесняват за здравето и живота си.

– с оглед превенция срещу зараза с COVID 19 и препоръките на националния оперативен щаб работата следва да се върши при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и регулярно осигуряване на достатъчен брой лични предпазни средства.