КНСБ изказва съболезнования на семейството на загинал работник

КНСБ изказва съболезнования на семейството на работник, загинал днес при изпълняване на трудовите си задължения на територията на „Стомана“, Перник. 39-годишният мъж е работел за външна фирма, наета за ремонт на един от цеховете. Поклон пред паметта му.

Конфедерацията апелира към работодателите да вземат всички необходими мерки за предотвратяване на подобни инциденти с фатален край.

Обръщаме им внимание, че в условията на извънредно положение контролът върху мерките за осигуряване на безопасни условия на труд е от огромно значение за защита на живота и здравето на работещите. Всякакви компромиси в това отношение водят до непоправими последици и страдания за работниците и техните семейства.

Зачестилите трудови злополуки с външно наети фирми, извършващи строителни или ремонтни дейности, показват, че контролът и необходимите инструктажи много често не се спазват, както сочат резултатите от проверките на Главна инспекция по труда.

В обекти или работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на двама и повече работодатели, всеки от работодателите е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между работодателите, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на работниците от тези рискове. С подписването на споразумението обаче не трябва да се счита, че задълженията на работодателите са приключили.