КНСБ призовава: Подкрепете българските производители

Икономиката на страната преминава през труден период и поставя на изпитание всички сектори. Един от тези, от които зависим най-силно, е земеделският и свързаните с него отрасли, които гарантират продоволствената сигурност. Ако бъдат засегнати тежко, това ще се отрази пряко на всички нас.

КНСБ призовава да ги подкрепим като избираме български продукти. Приветстваме и инициативата на министерството на земеделието в търговските обекти да бъде излагана повече българска продукция чрез обособяване на площи. В тях ще се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко, риба, месо и месни продукти, ориз, брашно, хляб, яйца и яйчни продукти, масла и мазнини, мед, зеленчуци, плодове и др.

Достъпът на производителите до хранителните вериги ще гарантира запазване на дейността им, а по този начин и на работните места.

Благодарение на ключовата намеса на КНСБ една от вече въведените мерки за подкрепа на земеделските производители бе дадената възможност да сключват трудови договори за временна заетост с лица, които получават обезщетение за безработица. Така безработни и социално слаби могат да получават допълнителен доход, като работят в селското стопанство с трудов договор за сезонна работа и то без да губят обезщетението си.

Затварянето на хотели, ресторанти, учебни заведения, кетъринг и други сви значително потреблението, следователно и производството на хранителни продукти с 30-40 % (по данни на преработвателния бранш към края на месец март). Повече от всякога секторът се нуждае от подкрепа. Нека с общи усилия му помогнем да мине през кризата. В името и на самите нас.