КНСБ поиска разяснения за декларирането на доходите от физически лица до 30 април

Защо срокът за подаване на декларации за доходите и плащането на данъка от всички физически лица не бе удължен също до 30 юни тази година, а това бе направено само за еднолични търговци и земеделски стопани, избрали да се облагат като такива. Това попита КНСБ в писмо до финансовия министър Владислав Горанов от началото на април след становище на НАП, в което се разясняват разпоредби от закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Според конфедерацията срокът за подаване на декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ от физически лица за доходи от трудови отношения, наеми и др. също следва да се отложи до 30.06.2020 г. Оставяме със съмнения дали предвид изолацията и усложнената ситуация е правилно гражданите да се налага да посещават гишета в ТДА и пощенски служби, за да подават декларации и плащат данъци. Вземаме предвид, че не всички имат възможност да направят това чрез онлайн подаване на декларации и електронно изплащане на дължимите суми. За всички, които не могат да го направят, а и за служителите, които ще ги обслужат, това според нас е поемане на ненужен риск.

Преди ден Националната агенция по приходите публикува ново становище с разяснения за сроковете. От него става ясно, че подаването на декларации за доходите на физически лица и плащането на данъка върху общата годишна данъчна основа трябва да стане до 30 април. В същия срок е необходимо да се декларират и внесат окончателните осигурителни вноски за 2019 г.

Едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2020 г. Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, тези лица следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни.  Също до края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски. Срокът за годишно изравняване на осигурителните вноски за  физическите лица обаче остава непроменен – 30 април.