91 станаха средните и големи фирми, засегнати от кризата

91 средни и големи предприятия са засегнати до този момент от кризата. В тях са заети над 47 300 служители. Това показва проучване на КНСБ към 24 април чрез регионалните стуктури на КНСБ в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учреждения за ефектите от пандемията с COVID–19. Общо наблюдаваните предприятия са 114.В 78% от фирмите с регистрирано социално напрежение работните са в платен отпуск, в 26 на сто – в неплатен, а в 13 процента от предприятията се наблюдават или предстоят съкращения.

 

 

Най-много засегнати работещи са в градовете Казанлък, Благоевград, Добрич, Стара Загора, Димитровград, Враца, Сливен, Габрово, Разлог, Банско, следван от Бургас, Варна и Хасково.

Експертите на КНСБ проследиха детайлно ситуацията в 68 фирми, организации и бюджетни институции с изградени синдикални структури. При 4 от тях, или 6%, се наблюдава преминаване на четиричасов работен ден. Една от наблюдаваните фирми е предприела действия за преминаване на 6-часов работен ден. Десет фирми, или 15% от общия им брой, кандидатстват за мярката 60/40. Десет процента или седем от фирмите, са в разпуснали работниците си в изцяло или частично неплатен отпуск.

Две фирми освобождават служителите си поради настъпила пенсионна възраст или не подновяват изтичащи срочни договори. Най-голям е броят на фирмите са тези, пускащи служителите си в в платен годишен отпуск изцяло или по график – 51 фирми или 76% от наблюдаваните фирми са прибегнали към тази мярка. В 4 (6%) от предприятията са предприети действия за съкращаване на персонала. Наблюдават се 2 предприятия, които ще се възползват от чл. 267 а от КТ. Общият брой на процентите надвишава 100, тъй като една и съща фирма предприема повече от една мярка.