Включете се в дистанционно обучение Индустриални отношения, модул “Трудови и осигурителни отношения”

Бихме искали да Ви поканим да участвате в  дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 2 „Трудови и осигурителни отношения“. То започва от понеделник, 27 април.

Обучението е насочено към заети лица.

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Как се оценяват участниците?

Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Също така условие за издаване на Сертификат и попълнена Анкетна карта в края на курса, поместена в платформата.

Курсистите НЕ дължат такса за участие в курсовете.

Провеждането им се финансира по проект: Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Заявка можете да подадете на следния линк:

http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас на e-mail: lisrael@citub.net

Пълната информация можете да прочетете тук.