Дистанционно обучение “Колективно трудово договаряне” започва от 3 май

Бихме искали да Ви поканим да участвате в  дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 4 „Колективно трудово договаряне“. Започва от 3 май.

Обучението е насочено към заети лица.

Как се провежда курсът?

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Как се оценяват участниците?

Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

Също така условие за издаване на Сертификат и попълнена Анкетна карта в края на курса, поместена в платформата.

Курсистите не дължат такса за участие.

Провеждането им се финансира по проект: Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Как да се подам заявка?

Заявка можете да подадете на следния линк:

http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас по следните начини:

e-mail: lisrael@citub.net, Леонтина Израел

Повече за обучението:

Колективно трудово договаряне

Курсът разглежда следните теми:

–  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ И НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

–  ПРАВНА РАМКА НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

–  СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

– ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕГОВОРНИЯ ПРОЦЕС