Строителството в света по време на пандемия

Строителният сектор е сред пострадалите отрасли в кризата навсякъде по света. Материал на в. “Строител”, включващ данни на Камарата на строителите в България, показват как у нас и в отделни държави на различни континенти се стимулира секторът. Конфедерацията на международните асоциации на контракторите (CICA) и Европейската строителна федерация (FIEC) излязоха с обширни доклади какво се прави в отделните точки на света, от които се оказва, че повечето от големите строителни фирми извършват дейности на много от своите обекти,  отговаряйки по този начин на призива на правителствата за поддържане на икономиката в работещ режим, като същевременно се стараят да спазват препоръките на здравните власти за социална дистанция. В страни, в които са наложени временни ограничения, се наблюдава раздвижване на индустрията, отваряне на обекти и рестартиране на строителните работи.

България

У нас правителството впряга ресурс от около 4,5 млрд. лв. за подпомагане на малкия и средния бизнес, самонаетите лица и тези, които заради кризата  са  в  неплатен  отпуск и няма да могат да полагат труд. Конкретни мерки за строителния сектор не са обявени, като Камарата на строителите в България се обърна с отворено писмо до властите на национално и местно ниво, в което изразява своята позиция, че въпреки ситуацията строителните работи трябва да продължат при спазване на строги противоепидемични мерки. В същото време от страна на синдикатите бе изпратено писмо за свикване на Отрасловите съвети за тристранно сътрудничество във връзка с мерките за борба с COVID-19 и справяне с кризата.

Секторът има структуроопределящо значение за икономиката на страната и в него са заети повече от 200 000 работници и служители. Данните за миналата година сочат, че строителната продукция е била приблизително 18 млрд. лв., или около 14% – 15% от БВП на държавата.

В световен и европейски план страните са изправени пред сериозни икономически предизвикателства. Общата тенденция е строителството да не спира, като се спазват мерките за безопасност. Прилагат се и различни механизми, най-вече чрез инвестиции за подкрепа на сектора. Въпреки това обемите намаляват, а прогнозите не са оптимистични. Очакванията според федерациите на другите европейски държави са -15 до -30 процента спад за 2020 г.

Много българи, заети в бранша в други страни, остават без работа. Част от тях вече се връщат в България и търсят работа. Това са работници с опит в строителството. Сега е моментът да им предложим заетост, така че да останат тук. Това може да стане само като се форсира обявяването и провеждането на обществени поръчки и като се насочат инвестиции в сектора. В частния сектор ситуацията е по-сложна, затова е особено важно обществените поръчки да бъдат основният стълб на стабилност през следващите месеци. Позицията на строителните фирми в България остава ясна: „Ние искаме да работим, да плащаме заплати и да внасяме данъци и осигуровки. В случай, че се засилят инвестициите в сектора, ние можем да осигурим заетост на работници и от други сектори, които иначе ще бъдат на гърба на държавата. Това е нашият начин в този труден момент да подкрепим държавата.“

Латинска Америка

Съюзът на работниците в строителството на Република Аржентина (UOCRA) издаде нов здравен протокол, предназначен за строителния сектор в страната. Този протокол е изработен с помощта на Камарата на строителите в Аржентина и включва практически указания за защита и превенция във връзка с COVID-19, издадени от Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването в страната. Фондация към UOCRA чрез 3D принтери е произвела защитни маски за лице, които са предоставени като дарение на болници в Буенос Айрес. Бразилската банка Caixa възнамерява да инжектира в сектора на недвижимите имоти допълнително 8,2 млрд. щатски долара. Стремежът е да се избегне преустановяване на строителните дейности и съкращенията. Така общият кредит, предоставен от банката на сектор Строителство от  началото  на кризата, достига 29 млрд. щатски долара.

Азия

Китай е възобновил строителството на почти 90% от ключовите проекти според информация, предоставена от Националната комисия за развитие и реформи (NDRC).

В ход е строителството на 89,1% от 11 000 проекта – въпреки, че това число не включва провинция Хубей, в която броят на  пострадалите  хора, заразени с коронавируса, е най-голям.

Според съобщенията NDRC се е ангажирала да положи усилия за ускорено възобновяване на ключови проекти посредством стриктни мерки за разрешаване на проблемите с недостига на работна ръка, с транспортирането и доставката на суровини. Всички големи железопътни проекти са възобновени, както и 97% от големите проекти за автомагистрали и водни пътища, а също и 87% от проектите във въздушния транспорт. Ще бъде ускорено изпълнението и на проекти за нови инфраструктури, като 5G мрежи и центрове за данни.

В Япония строителните работи са разрешени въпреки извънредното положение, но при избягване на 3 основни фактора – затворени пространства, струпване на хора, среда с възможност за контакти

Северна Америка

Онтарио, Канада, увеличава работното време на основните строителни обекти, като например тези от сектора на здравеопазването, до 24 часа на ден заради причинената от коронавируса криза. Към днешна дата се реализират дейности на строителни обекти, на които са изпълнени наложените от правителството условия за безопасност. Канадската строителна асоциация смята, че работата трябва да продължи при спазване на обявения протокол.

САЩ

Според анализ на данните, направен от Асоциираните строители и изпълнители (ABC), публикуван от Бюрото за трудова статистика на САЩ, през март заетостта в строителната индустрия намалява с 29 000 души. Процентът на безработица в сектора през март е 6,9%, което е 1,7 пункта повече спрямо същото време през миналата година (13 април). Според новите насоки, издадени от администрацията на Тръмп, американски строителни фирми с персонал от 500 или по-малко служители, които отговарят на стандартите за малък бизнес, могат да се класират за получаване на нови заеми по програмата за защита на заплатите, което е част от наскоро влезлия в действие Закон за подкрепа, облекчения и икономическа сигурност срещу коронавируса (CARES). Предназначението на заемите по програмата за защита на заплатите е фирмите да бъдат подпомогнати да избегнат съкращения. Правителството на САЩ ще опрощава кредити, ако работодателят запази броя на наетите и нивото на заплатите.

ОАЕ

Нареждането на финансовото министерство на Дубай изисква при проектирането по текущите строителни проекти стойностите да бъдат предвидени така, че да се избегне преразход на средства. При все, че строителството  е  един от секторите, за които не се прилагат 24-часовите ограничения за движение на открито, изпълнителите изразяват тревога, че работата на обектите ще се забави.

Европа

Шотландският строителен иновационен център (CSIC) стартира инициативата i-Con във Великобритания, която представлява портал за онлайн сътрудничество. CSIC отправя молба до организации от публичния и частен сектор, търговски асоциации, както и представители на строителната индустрия в по-широк аспект да вписват в този портал предизвикателствата, с които се сблъскват в резултат на сегашната кризисна ситуация. Тези предизвикателства ще бъдат широко разгласени, като стремежът е да бъдат привлечени експерти от индустрията и от академичните среди, които да предложат  свои  решения за това какви стъпки да бъдат предприети.

В Белгия федералното правителство излезе със становище, че спирането на работата на строителните обекти, наложено от пандемията COVID-19, може да бъде смятано за форсмажор (непреодолима сила), каквото беше искането  на  Строителната конфедерация, и че фирмите могат да се възползват от мерките за временна безработица, които са предвидени при такива обстоятелства (служителите ще получават 70% от дневното си възнаграждение, като таванът за месец е 2754 евро). Федералното правителство се съгласи също така да разреши като помощ за компенсиране на намалението на приходите за работниците допълнително обезщетение от 5,63 евро на ден. Разрешено е да бъдат продължени строителните дейности, с изключение на такива, които нямат спешен характер и се извършват в обитаеми жилища. Условието за строителство е изцяло се спазват мерките за предпазване и социална дистанция, включително по време на транспортиране. Федерацията на строителната индустрия в Германия създаде екстра-нет базиран уебсайт, където се събира цялата информация, която е необходима на фирмите: ръководства с обща информация за COVID-19, ръководства по отношение на трудовото законодателство и договорите в строителството, информация за данъчните мерки за фирмите с финансови затруднения.

В Италия социалните партньори в строителния сектор подписаха протокол с предписания за борба и ограничаване разпространението на вируса в работни пространства, който съдържа насоки за осигуряване опазването на здравето и безопасността на работниците в рамките на цялата строителна индустрия.