Регионалният съвет на КНСБ Шумен отбеляза 28 април

Регионалният съвет на КНСБ Шумен и тази година отбеляза 28 април – Международния възпоменателен ден за загиналите и пострадалите от трудови злополуки с поднасяне на венец пред паметната плоча, поставена на ул.Калоян 1 в град Шумен. Международната организация на труда е приела този ден като световен ден по безопасност и здраве на работното място.

Целта на този ден е да насочи националното внимание върху значимостта на безопасността и здравето при работа. Създаването на култура за безопасност и здраве могат да помогнат да се намалят смъртните случаи по време на работа.

Безопасността е задължение на цялото общество, на всички нас! В тази извънаредна ситуация, когато цялото обшщество е поставено пред изпитание, когато работещите са поставени в ситуация на допълнителни изисквания към тях  в този ден е особено актуално да говорим отново и отново за спазване на правилата за безопасност при работа.

Самодисциплина, контрол, превенация и организация са ключовите думи в условията на пандемия.

В този ден се обръщаме към всички –и бизнес и работещи:

Спазването на провилата за хигиена и безопастности сега  ще помогнат да защитите работниците и служителите, а и вашия бизнес.

Те могат да намалят загубените работни дни поради болест и да спрат или забавят разпространението на COVID-19, ако стигне до някое от вашите работни места. Обикновените предпазни мерки и планирането могат да бъдат от съществена полза.

Запознайте се с новите оценки на риска, разписани в предприятията във връзка с COVID-19. (Още в началото на извънредното положение КНСБ разпространи Правила ва работа в условия на COVID-19).

Отнасяйте се с високо чувство на отговорност към собствено си здраве и здравето на другите.

По традиция на този ден отчитаме и броя на трудовите злополуки в Област Шумен.

По данни на РУСО Шумен през 2019 г. имаме декларации за 101 трудови злополуки, от които 5 не са приети за трудови.

-83 са по чл.55 ал.1 от КСО

-13 са по чл.55, ал.2- /злополука,станала по време на обичайния път при отиване или пре връщане от работното място/.

Съвместно с  Дирекция  Инспекция по труда  Шумен са разследвани 15 случая.

За първо тримесечие на 2020 г. има подадени декларации за 24 броя злополуки, от тях по чл.55 ал.1 от КСО са 17 броя и по чл. 55, ал.2 – 3 броя.

Не са приети за трудови 4 , разследвани съвместно с  Дирекция Инспекция по труда Шумен- 4 броя.

Изказваме солидарност и подкрепа на всички, които в тези трудни дни са на «първа линия» – лекари и медицински специалисти, санитари и шофьори, полицаи и социални работници и други.

Бъдете отговорни!