Регионалният съвет в Стара Загора отбеляза Международния ден в памет на загиналите и пострадалите в трудови злополуки

С цветя и минута мълчание днес РС на КНСБ в Стара Загора отбеляза Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки. Събитието се състоя пред паметната плоча в старозагорския парк “Пети октомври”. Статистиката за област Стара Загора показва, че през предходната 2019г. трудовите злополуки са 120 бр., 6 бр. са смъртните случаи и няма регистрирани трудови злополуки, довели до инвалидност.

За сравнение с 2018 г. трудовите злополуки са 148 бр., 8 бр. смъртните трудови злополуки и няма регистрирани трудови злополуки, довели до инвалидност. Оперативната информация за трудовите злополуки сочи, че трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2019 г. са: добив на въглища с 24 злополуки, производство на метални изделия – 24 бр. злополуки, производство на дървен материал и изделия с 7 злополуки.

Изводът от данните е, че секторът Добив на въглища традиционно остава с най-голям брой трудови злополуки за региона. Налага се мнението,че дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа  в голяма част от предприятията, особено в малките и средните,  се възприемат предимно като задължение, наложено от закона. Работодателите не влагат достатъчно финансови средства за подобряване условията на труд и допускат значителни нарушения на трудовото законодателство, което личи и от посочените по-горе данни.