Тъжна статистика: Фаталните трудови злополуки у нас са два пъти повече от средните за Европа

По оперативна информация на НОИ през 2019 година у нас са регистрирани 89 смъртни случаи при трудови злополуки (92 бр. за 2018 г.). Това означава, че на всеки 4 дни един работник умира, изпълнявайки трудовите си задължения. В България фаталните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи продължават да са два пъти по-високи от средноевропейските нива, за което КНСБ неведнъж алармира. В Европейския съюз единствено Румъния ни изпреварва в тази черна класация.

Тази тъжна статистика излиза отново на дневен ред днес, в деня, в който отбелязваме Международния ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници.

Не можем да не отбележим, че този проблем почти не присъства в дневния ред на обществото. Въпреки че през последната година смъртните случай от трудови злополуки са с 3 по-малко в сравнение с 2018 г., не може да се говори за тенденция към подобряване на ситуацията. Добър пример в това отношение са Латвия и Литва, които бяха с близки до нашите показатели през 2014 г. и три години по-късно успяха да намалят двойно фаталните трудови инциденти. За да се постигне това са необходими решителни мерки, които да гарантират реално осигуряване на безопасни условия труд, контрол и отговорност.

През 2019 г. отново най-висок брой смъртни случай у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 18 бр. (2018 г. – 14 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” -14 бр. и „Търговия“ 13 бр. Трудовите злополуки през 2019 г. са 2731 бр. (2914 бр. за 2018 г. – 2914 бр.). Най-голям брой трудови злополуки са констатирани в сектор „Търговия”, който включва търговия на едро и търговия на дребно – общо 298 бр., следван от сектор „Сухопътен транспорт”- 205 бр. и „Строителство” – 198 бр. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2019 г. са 200 974. По-ниският брой на трудовите злополуки през 2019 г. в сравнение с 2108 г. също не трябва да ни заблуждава. Ние считаме, че голяма част от трудовите злополуки в нашата страна не се декларират пред съответните органи, докато смъртните случаи при трудовите злополуки не могат да бъдат прикрити.

Според последите публикувани данни на Националния осигурителен институт през 2017 г. у нас са признати едва 15 нововъзникнали случаи на професионални болести (професионални болести, които са признати за първи път през отчетната година).  За сравнение ще посочим, че през 2009 г. техният брой е бил 116. Според нас тези цифри в никакъв случай не отразяват реалната картина по отношение на здравния статус на българските работници. По данни на Националния статистически институт през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 години, т.е. в работоспособна възраст, са 21 500 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свързаните с тях заболявания са една от причините за тяхната смърт.

Според МОТ в резултат на трудови злополуки, или свързани с работата заболявания, всяка година умират повече от 2,7 млн. души. Всеки ден 1000 работника умират на работното си място в резултат на фатални трудови злополуки, а 6500 – от свързани с работата заболявания. Над 1000 000 души ежедневно се нараняват на работното си място.

В Декларацията на МОТ за нейната 100-годишнина през 2019 г.  се посочва, че правото на работа в безопасни условия на труд трябва да се провъзгласи и гарантира като част от фундаменталните права на работното място. КНСБ настоява безопасните условия на труд да придобият статут на фундаментални права наред с другите 8 конвенции, които са задължителни за всички държави-членки, независимо дали са ги ратифицирали.

Стогодишната на МОТ беше отбелязана и с приемането на Конвенция №190 за прекратяване на насилието и тормоза на работното място и Препоръка №206 към нея. Тази година България ще отбележи своята 100-годишнина като член на МОТ. Участието на страната ни в управителния съвет на МОТ чрез президента на КНСБ Пламен Димитров, избран за първи път в историята на страната ни като представител на работниците, през последните два мандата е несъмнен успех за България и ни дава възможност да участваме активно в създаването на международните трудови стандарти.

Никой не трябва да умира на работното си място!

Всяка смърт, свързана с работата може да бъде избегната!