Становище на КНСБ по проекта за изменение на Закона за държавния бюджет

Оценка на макроикономическите параметри Според КНСБ актуализация на бюджета е повече от наложителна в условията на пандемия и навлизането на страната ни в рецесия. За съжаление, към момента повечето международни прогнози са... Вижте повече »

Проучване на МКП в 86 държави: Подкрепа на доходите почти липсва

Повече пари в момента в света се харчат за спасяване на бизнес (в 29% от държавите), отколкото за осигуряване на отпуск по болест за работниците (21% от страните). Въпреки нуждите на милиони... Вижте повече »

Отлага се провеждането на ХХ Юбилеен международен детски етнофестивал

Поради извънредна ситуация, породена от пандемията COVID – 19, провеждането на ХХ Юбилеен международен детски етнофестивал се отлага. Фестивалът ще бъде организиран в следващите месеци в зависимост от хода на развитие на... Вижте повече »

НОИ вече издава ПИК и по електронен път след предложение от КНСБ

Националният осигурителен институт (НОИ) предостави възможност за подаване на искане за издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път. Предложението за въвеждане на услугата, за да бъдат облекчени... Вижте повече »

Предложения на КНСБ по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

След запознаване с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката КНСБ представи своите бележки и предложения пред председателя на енергийната комисия в парламента г-н Валентин Николов с... Вижте повече »

Два нови колективни договора бяха сключени в леката промишленост

Два нови колективни трудови договора в леката промишленост бяха подписани през месец февруари-март, 2020 г. малко преди и по време на въведеното извънредно положение в България, при работа в риск, и въпреки... Вижте повече »