КНСБ: Промяната в директивата за биологичните агенти трябва да осигури най-добрата защита при заразяване с COVID-19

По инициатива на Европейската конфедерация на профсъюзите ЕК стартира бърза процедура за преразглеждане на европейската директива за защита от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти. Целта е да се включи вирусът SARS-CoV-2, който причинява COVID-19, като биологичен агент.

Трите групи – на работниците, работодателите и националните правителства, подкрепят промяната, както и нейното бързо реализиране и транспониране в националните законодателства до 3 месеца. Обикновено подобна процедура отнема над 2 г.

Спорният въпрос в момента е в коя група на биологични агенти да бъде включен SARS-CoV-2. Класификацията на биологичните агенти в обхвата на директивата е в 4 групи според опасността за здравето на хората и рискът от заразяване. Предложението на ЕК, подкрепено работодателите и представителите на правителствата, е SARS-CoV-2  да бъде включен в група 3. Групата на работниците настоява вирусът да бъде включен в група 4, която осигурява най-високо ниво на защита на работниците:

Група 3биологични агенти, които могат да причинят тежко заболяване у хората и да представляват сериозна опасност за работещите, възможен е риск за разпространяване на заболяването в обществото, но обикновено има ефективна профилактика или средства за лечение.

Група 4биологични агенти, които причиняват тежки заболявания у хората и представляват сериозна опасност за работещите, съществува висок риск от разпространение на заболяването в обществото и  обикновено няма ефективна профилактика или средства за лечение.

Вирусът SARS-CoV-2  отговаря на критериите на група 4 –  има високо ниво на разпространение, висок риск от заразяване и няма налична ваксина. Ако в близко бъдеще се появи ваксина, може да се направи нова промяна на директивата и вирусът да бъде включен в група 3. На този етап включването на SARS-CoV-2  в група 4 ще осигури най-високо ниво на защита на тези, които в момента са най-застрашени от заразяване и има най-висок риск за здравето и живота им.

Сред експертите на Комисията, подготвяли предложението, не е имало такива по безопасност и здраве при работа. Рискът за работниците не може да се определя само по данните и правилата, приложими за цялото население. Това изменение на директивата ще защити най-вече медицински работници, лаборантни и други, които работят с биологични вещества. Промяната на директивата ще осигури и по-добра правна защита на работниците, които биха получили трайно увреждане на здравето им, а оттам и на възможността да претендират за по-високи обезщетения. Също така, ако Covid-19 бъде признат за професионално заболяване, работниците ще могат да ползват всички права, които здравната и социалноосигурителната система им предлагат.

КНСБ, като участник в групата на синдикатите към Консултативния съвет за здравословни и безопасни условия на труд, категорично подкрепи позицията на групата вирусът SARS-CoV-2  да бъде включен в по-високата рискова група 4 на биологичните агенти, застрашаващи здравето и живота на работещите. Ние поехме ангажимент да положим всички усилия, институциите у нас да транспонират в максимално кратки срокове измененията на директивата в националните нормативни актове.

КНСБ отправя апел към българските представители в групата на работодателите и в групата на националните правителства да подкрепят нашата позиция в интерес на здравето и безопасността на българските работници.