Условия за подпомагане на синдикални членове с положителна проба за COVID–19

КНСБ и СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” организират благотворителна кампания „НЕ СИ САМ!“. Ще бъдат подпомогнати синдикални членове и техните семейства, поставени под карантина, нуждаещи се от помощ за преодоляване на тежката ситуация в следствие на епидемичната обстановка. Условията за достъп до подпомагане са следните:

  1. Членство в КНСБ;
  2. Потвърдена положителна проба за COVID–19.

 Необходимо е да бъдат приложени следните документи:

1. Заявление-декларация;

2. Епикриза или друг документ, удостоверяващ здравословното състояние на лицето.

 

                                                ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,

                                                                  ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

                                                                  И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

                                                                  НА СНЦ „БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД

                                                                   ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, Д.М.”