Включете се от 11 май в дистанционно обучение за „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“

От 11 май можете да се включите в дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“. Насочено е към лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов договор в сферите: „Здравеопазване“, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Провежда се само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането на курса се финансира по проект: Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

При успешно завършен курс се издава сертификат. 

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас по следния начин: e-mail: lisrael@citub.net.