Кампанията „Не си сам“ подкрепя още 15 заболели членове на КНСБ

15 заявления за подпомагане от заразени с COVID-19 членове на КНСБ са подадени към момента в „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”. Работниците са от Кюстендил, Радомир, Дряново и София. Те ще получат материална помощ в рамките на националната благотворителна кампания „Не си сам“.

Тя стартира на 1 май, за да подаде ръка на заразени работещи членове на конфедерацията. Инициативата предвижда материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви. Размерът й ще е минимум 150 лв. от фонда, като по преценка на отделните федерации при допълване на помощта той може да бъде и по-голям.

Преди дни от Федерацията на синдикатите в здравеопазването обявиха, че ще подкрепят 8 заболели свои членове с материална помощ от 350 лв. Към момента броят им е увеличен с още двама.

За съжаление, вирусът взе още една жертва сред членовете на КНСБ. Конфедерацията изказва съболезнования на семейството на Радка Бакларова, бивш синдикален председател в синдикалната организация при „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“ в град Смолян. „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” ще подпомогне с финансова помощ семейството.

Кампанията се стреми да покрепи максимално повече заразени синдикални членове. За целта бе обявена банкова сметка за набиране на средства на Сдружение с нестопанска цел “Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”:
IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Към момента по сметката на фонда са постъпили 6500 лв. По 3 хил. лв. като целево дарение предоставиха от СБУ и Федерацията на независимите синдикати от държавното управление. 500 лв. са дарени от Регионален съвет на КНСБ – Бургас.

Средствата ще бъдат разходвани при пълна прозрачност, ще бъдат публикувани детайлни отчети за постъпленията и направените дарения. „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” е неправителствена организация в обществена полза и се наблюдава от Министерство на правосъдието.

Приканваме всички наши заболели членове, които имат нужда от подкрепа, да се свържат с регионалните ни структури в страната или да се обърнат към благотворителния фонд. Информацията за реда за кандидатстване и контакти на фонда са налични на интернет страницата на КНСБ.