Честит Ден на Европа!

Днес отбелязваме 70 г. от поставянето на основите на Европейския съюз и 75 години от края на Втората световна война. На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните работи на Франция, произнася своята историческа Декларация, в която споделя идеята си за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима. Предложението му дава началото на днешния Европейски съюз, част от който е и България.

„Обединението на Европа няма да стане изведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност“, се казва в Декларацията на Шуман.

Денят на Европа е посветен на мира и единството. Тази година е под надслов “Заедно като един”. В условията на трудната борба с COVID-19 на преден план излизат именно необходимостта от общи и солидарни усилия.

Да изградим заедно мирно, спокойно и щастливо бъдеще! Честит Ден на Европа!