Сбогуваме се с Георги Карауланов, един от строителите на съвременна България

Уважаемо семейство,

Уважаеми близки, приятели и съратници на Карата,

Днес българското работничество, българското профсъюзно движение се прощават с един от своите колоси. Георги Карауланов, Карата – прославен и всепризнат съградител на съвременна България, но не метафорично, а с  ръцете, ума, сърцето и душата си. Душа, която умееше да отделя зърното от плявата, която болееше за съдбата на всеки човек, на всеки работник, за съдбата на Родината.

Неизброими са обектите на неговия строителен талант и хъс, както са безчет хората от бригадите и строежите, които е ръководил, за които се е грижил, бидейки техният предводител. Сградите, уважението и обичта на хората, с които е работил Карата, са паметниците, съградени приживе и  наследството, оставащо нам след преселението му в отвъдното.

За работеща България, за синдикалните лидери, активисти и симпатизанти на КНСБ кончината на Георги Карауланов, Героят на социалистическия труд и лауреят на десетки държавни и професионални отличия, отваря незапълнима празнота. Защото той бе ярък символ на това, на което всички ние сме посветили дейността и борбата си – съграждането на едно мечтано от хората солидарно и справедливо общество.

Строителят с душа на поет Георги Карауланов не може да бъде забравен. Той вечно ще остане в редиците на безсмъртните лидери от историята на  работническото движение на България.

Да бъде светла паметта му!

 

Пламен Димитров,

Президент на КНСБ