Честит професионален празник на медицинските сестри!

Днес медицинските сестри отбелязват своя професионален празник. Той е в чест на родената на тази дата през 1820 г. Флорънс Найтингейл, считана за основоположник на съвременната професия на медицинската сестра. По време на Кримската война работи в полеви болници и благодарение на грижите, които полага, смъртността в тях спада драстично. По-късно правителството на Великобритания й възлага да реорганизира армейската медицинска служба. Сама успява да набере средства за построяването в Лондон на първото училище за милосърдни сестри. Пише няколко книги, използвани като учебници по здравни грижи.

Днес всички, заразени от нейния пример за отдаденост и грижа, могат да се гордеят, че са се посветили на една от най-хуманните професии. През последните месеци на трудности и изпитания оценяваме още по-силно, че медицинските сестри са сред неуморните и предани на всички нас герои, на които дължим много.

Благодарим Ви за грижите, силата и смелостта, които носите! Бъдете здрави и горди със своя труд! Честит празник!