Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост отбелязва 30 г. от учредяването си

Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост днес навършва 30 г. от учредяването си.
Тя обхваща няколко браншови съюза: текстил, облекло, трикотаж, кожи и обувки, стъкларска и порцелано – фаянсова промишлености, битово машиностроене, детски играчки и стоки за бита, електроника. Последните десетилетия защитава с плам и отдаденост трудовите, професионалните и социалните интереси на работници, специалисти и служител, заети в тези производства. 
Бъдете все така борбени и активни, колеги! Вие сте пример за професионализъм и отговорност.
Здраве на Вас и семействата Ви! Успешни битки и през следващите десетилетия!