Синдикатите призовават ЕК да преосмисли предложението си Covid-19 да не е в групата на агентите с най-висок риск

Експертите на ЕК и държавите-членки в т.нар. Комитет за технически напредък ще решават в четвъртък дали Covid-19 трябва да бъде категоризиран съгласно Директивата за биологичните агенти с възможни последици за здравето и безопасността на работното място и общественото здраве.

Понастоящем Комисията настоява, че Covid-19 не отговаря на определението за агенти от най-високата от четирите рискови категории: „Който причинява тежки човешки заболявания и представлява сериозна опасност за работниците; може да има висок риск от разпространение сред общността; обикновено няма налична ефективна профилактика или лечение“.

Вместо това Комисията планира да постави болестта в по-ниска категория, с по-слабо определение: „Който причинява тежки човешки заболявания и представлява сериозна опасност за работниците; може да има висок риск от разпространение сред общността, но обикновено е налице ефективна профилактика или лечение“.

Европейската конфедерация на профсъюзите смята, че не е приемливо да се твърди, че Covid-19 не представлява „сериозна опасност за работниците“, „с висок риск от разпространение“ след последните събития и е притеснена, че:

  • По-слабата класификация може да доведе до по-ниска защита на здравето на работниците и следователно до по-висок риск и много вероятно увеличаване на пандемията сред европейската работна сила.
  • ЕК е изключително безчувствена към работниците, които са изложили живота си на риск, работейки на първата линия на кризата и към семействата на починалите от вируса.
  • Класификацията може да подлежи на съдебно обжалване пред Съда на Европейските общности.

Заедно с членовете на Европейския парламент EКП направи изложения пред Европейската комисия. Особено сме обезпокоени, че изглежда агенцията по безопасност и здраве на ЕС – EU-OSHA, не е била консултирана и не е имала думата относно класификацията.

Решението ще бъде взето на 14 май чрез гласуване на експерти от държавите-членки в Комитета за технически напредък на ЕК, а след това Комисията ще може да приеме мерките без участието на Европейския парламент.

Заместник генералният секретар на ЕКП Пер Хилмерсон предупреди: „Предвид безпрецедентните мерки, предприети за справяне с Covid-19, е трудно да се разбере защо Европейската комисия настоява вирусът да не е в категорията представляваща най-висок риск, когато става въпрос за защита на работниците.  Всеки иска безопасно завръщане на работа възможно най-скоро, но за да се случи това, е необходимо националните правителства да въведат нови планове за безопасност на работното място, за да предотвратят втора вълна от Covid-19. Комисията ще изпрати напълно погрешно послание до държавите-членки, ако не постави Covid-19 в най-високата рискова категория.“