„Не си сам“ подпомага с 30 хил. лв. заболели членове на КНСБ, 19 хил. вече стигнаха до тях

Националната благотворителна кампания „Не си сам“ мобилизира до момента ресурс от близо 30 хил. лв., които се насочват за подкрепа на заразени с COVID-19 членове на КНСБ.

Акцията стартира на 1 май и се реализира съвместно с „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов“, федерации на КНСБ и регионалните съвети в страната. Инициативата предвижда финансова помощ или материална помощ под формата на продукти, лекарства, медицински пособия и др., които синдикалният член заяви. Размерът й ще е минимум 150 лв. от фонда, като по преценка на отделните федерации при допълване на помощта той може да бъде и по-голям.

До момента по обявената от фонда сметка са постъпили дарения от близо 10 хил. лв. от Синдиката на българските учители, Федерацията на независимите синдикати от държавното управление, Съюза на транспортните синдикати в България, Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост, Регионален съвет на КНСБ – Перник, Регионален съвет на КНСБ – Бургас, синдикални организации в различни предприятия и физически лица. Фондът от своя страна осигурява 3000 лв.

Със собствени средства се включва Федерацията на синдикатите в здравеопазването, която дава по 350 лв. в подкрепа на всеки заболял медицински служител. Към момента помощта възлиза на над 16 хил. лв. и е насочена към 47 медици от Смолян, Пазарджик, Център за спешна медицинска помощ, УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, МБАЛ Бургас и РЗИ Благоевград.

Федерация на независимите синдикати от държавното управление също поема помощите за заразените членове от сектора.

От „Благотворителен фонд Проф. д-р Желязко Христов“ са подкрепени 16 синдикални членове, заболели от COVID – 19, от тях 14 се лекуват и двама, за жалост, загубиха битката с болестта. Изплатените до момента от благотворителния фонд еднократни помощи са на обща стойност от 3 хил. лв.

Кампанията се стреми да покрепи максимално повече заразени синдикални членове. За целта бе обявена банкова сметка за набиране на средства на Сдружение с нестопанска цел “Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов”:
IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк

Средствата ще бъдат разходвани при пълна прозрачност, ще бъдат публикувани детайлни отчети за постъпленията и направените дарения. „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” е сдружение с нестопанска цел, вписано в Централния регистър за осъществяване на обществено полезна дейност при Министерство на правосъдието.

Приканваме всички наши заболели членове, които имат нужда от подкрепа, да се свържат с регионалните ни структури в страната или да се обърнат към благотворителния фонд.