701 потребители получават храна в трапезариите на КНСБ

Във връзка с обявеното санитарно извънредно положение и продължаващато действие на мерките за преодоляване на кризата, породена от пандемията с COVID – 19, по програма на Фонд „Социална закрила” ще бъде осигурено допълнително финансиране за периода до 12 юни. Действащите трапазарии, организирани от КНСБ са 12, в тях 351 потребители получават храна за обяд по договор с Фонд” Социална закрила” до края на годината.

За периода на извънредното положение, трапезариите отвориха врати за още 350 нуждаещи се от подкрепа граждани, при стриктно спазване на хигиенните режими и норми, съгласно указанията на Регионалните здравни инспекции. Социалната услуга се предоставя на територията на областите Дупница, Пловдив, Пазарджик, Разгред, Сливен, Смолян, Хасково, Шумен. Първоначално осигурената допълнителна подкрепа бе със срок до 13 май, а сега остава в сила до 12 юни.