Федерацията на независимите синдикални организации от Българската армия отбелязва 30 г. от учредяването си

Федерацията на независимите синдикални организации от Българската армия отбелязва днес 30 г. от учредяването си.

ФНСОБА е доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикални организации на военните служители и работници от системата на Министерството на отбраната и Българската армия, както и от търговски дружества и стопански организации от МО.

През последните три десетилетия на промени, предизвикателства и трудности тя брани устойчиво правата и интересите на своите членове.

Кураж и все така несломим дух на всички, посветили се на каузата! Здраве и благополучие на Вас и Вашите семейства!