Дистанционно обучение “Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Селско стопанство” започва от 1 юни

Дистанционно обучение, посветено на “Спецификите на колективното трудово договаряне в сектор Селско стопанство“ започва на 1 юни. Курсът, организиран от КНСБ, е насочен към заети лица е и безплатен за тях.

Всеки участник ще има достъп до него в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Достъпът е с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Курсът се провежда по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. На финала се провежда тест за проверка на знанията и при резултат, по-висок от 50%, се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

  • Представяне на сектор Селско стопанство в България
  • Законодателна рамка на колективното трудово договаряне в сектор Селско стопанство
  • Основни параметри на колективното трудово договаряне в сектор Селско стопанство
  • Селското стопанство в условията на климатични изменения и Зеления пакт
  • Кампаниите на синдикатите
  • Препоръки

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с нас на e-mail: lisrael@citub.net.