Независимата синдикална федерация на кооперативните организации отбелязва днес 30 г. от учредяването си

Независимата синдикална федерация на кооперативните организации отбелязва днес 30 години от създаването си. Учредена е на 29 май 1990 г.

Федерацията обхваща работещите в системата на Централния кооперативен съюз и защитава неуморно и целеустремено техните права и интереси през последните десетилетия.

Пазете и занапред непокътнати принципите на солидарност, взаимопомощ, справедливост и равенство, върху които се гради кооперативната идея. Кооперациите са важен фактор за икономиката, социалните дейности и заетостта във всички региони на страната, като съществен принос за това имате и Вие.

Бъдете здрави, сплотени и силни! Честит празник!