КНСБ подкрепя усилията за присъединяване на България към ERM II

Във връзка с напредването на дебатите за влизане на България в механизма за обменните курсове (ERM II) КНСБ изразява отново своята положителна оценка към този процес. Макар и с известно закъснение, предстои страната ни да влезе в т.нар. „чакалня“, която ще я доближи с една стъпка по-напред към дългосрочната цел – присъединяването към Еврозоната.

През последните дни сме свидетели на поредните спекулации и насаждане на негативизъм и апокалиптични очаквания сред обществото относно членството в ERM II. В тази връзка подчертаваме необходимостта от достоверно и подробно информиране на обществеността за поетите ангажименти и необходимите действия, за да бъде постигнато то чрез изпълнение на определени критерии.

КНСБ възразява срещу опитите за манипулиране чрез прехвърляне на дебата в друга сфера, която няма нищо общо със значимата национална цел за пълноправно членство в Икономическия и паричен съюз на ЕС. В този смисъл, според нас участието на държавата в повишаването на капитала, на която и да е частна банка, е правилно в контекста на необходимостта да изпълним критериите за приемане на еврото и по-конкретно поет ангажимент към Европейската централна банка. Подобна инвестиция с публични средства изисква пълна прозрачност и гарантирана ефективност в средносрочен план.

Влизането в т.нар. чакалня е началото на дълъг процес, който изисква България да има не само стабилни публични финанси, но и частни такива. Всичко останало е предмет на друг разговор и той не трябва да се смесва с необходимостта страната ни да не пропусне и този път възможността да се присъедини към ERM II.

Изразяваме отново готовност да бъдем включени в преговорния процес по присъединяването на страната ни, както към ERM II, така и към Еврозоната, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички граждани, които представляваме. По този начин е възможно заедно да подобрим информационната среда и експертизата.