Безплатно обучение “Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Енергетика” започва от 22 юни

Безплатно обучение на тема „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор Енергетика“ започва от понеделник, 22 юни. Курсът е организиран от КНСБ и е насочен към заети лица. Провежда се в онлайн форма.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Обучението завършва с тест за проверка на знанията и при резултат над 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Представяне на отрасъла (анализ на сектора)
  • Какво е  Колективно трудово преговаряне/договаряне?; Какво се постига с Колективното трудово договаряне, каква е целта?
  • Накратко за историята на прилагане на КТД  в енергетиката
  • На браншово ниво – тристранно и двустранно сътрудничество
  • Социално партниране на ниво бранш; Браншов Колективен Трудов Договор
  • Социално партниране на ниво дружество
  • Постижения и практически ефекти на колективното трудово договаряне
  • Резултати и ефекти на колективното договаряне в енергетиката.