КНСБ апелира за засилване на мерките за безопасни условия на труд в строителството

Във връзка с тежкия инцидент днес при строителството на тунел “Железница” на автомагистрала “Струма”, при който пострадаха трима работници, КНСБ отправя отново апел към работодателите да вземат всички необходими мерки за предотвратяване на подобни трудови злополуки.Това е пореден случай на пострадали работници в един от най-тежките сектори и поражда безпокойство за нивото на прилагания контрол и степента на провеждане на необходимите инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд.

За щастие, и тримата пострадали работници след срутването на тунел „Железница“ са извадени. Двама са настанени в болници в Благоевград. В по-тежко състояние е един от работниците и ще бъде транспортиран до лечебно заведение в София. Пострадалите не са синдикални членове и във фирмите изпълнители няма изградени синдикални структури.

„Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ се надява подобни страшни инциденти да не се случват занапред. Приканваме работодателите да вземат мерки за засилване контрола по изпълнение на изискванията за безопасни условия на труд, допълнително обучение и квалификация на работниците по отношение на оценка на риска на работното им място“, коментираха от федерацията. От там настояват за извършване на задължителни ежедневни инструктажи, особено на строителни площадки, което е изключително важно за предпазване на работниците от трудови злополуки.

Според данни на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ значителна част от нарушенията при спазване на закона за безопасни условия на труд са свързани именно с непровеждане на инструктажите.

През първото тримесечие на тази година в сектора на строителството има 27 трудови злополуки, показват данни на НОИ.

Тъжната статистика за 2019 г. пък сочи, че най-висок брой смъртни случаи у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор „Строителство” – 18 бр. (2018 г. – 14 бр.), следван от „Сухопътен транспорт” -14 бр. и „Търговия“ 13 бр. Трудовите злополуки през 2019 г. са общо 2731 бр. (2914 бр. за 2018 г. – 2914 бр.). Те са най-много в сектор „Търговия”, който обединява търговия на едро и на дребно – общо 298 бр., следван от сектор „Сухопътен транспорт”- 205 бр. и „Строителство” – 198 бр.