Дистанционен курс „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор лека промишленост” стартира от 29 юни

Дистанционно обучение „Специфики на колективното трудово договаряне в сектор лека промишленост” стартира на 29 юни. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Провежда се само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Обучението се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Курсът завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка можете да подадете на следния линк http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Теми, които ще бъдат обхванати в курса:

  • Представяне на сектора в страната и на нормативната база за КТД;
  • Заплащане на труда; осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
  • Процес по преговори в сектора;
  • Представяне на добри практики в сферата на колективното трудово договаряне в сектора;
  • Представяне на нови практики;
  • Представяне на глобалните рамкови споразумения.