КНСБ настоява за спешни промени в трудовото законодателство

КНСБ изпрати днес писмо до министъра на труда и социалната политика Деница Сачева с конкретни предложения за изменение на Кодекса на труда, свързани със сумираното изчисляване на работното време. Писмото е продължение на повдигнатата от конфедерацията тема за необходимост от промени в трудовото законодателство заради несъответствия с приети от България международни актове. То е резултат и от проведената национална акция “Заедно да защитим труда си!”, проведена съвместно с КТ “Подкрепа” и инициирана от индустриалните федерации на двете конфедерации. В нея се включиха над 101 хил. работещи българи с искане за промени за нощния и извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време. Подписката бе връчена в понеделник на министър Сачева, като на проведената среща КНСБ се ангажира да изпрати всички свои неоспорими аргументи за изменения на Кодекса на труда.

В писмото до министър Сачева КНСБ напомня, че на 17 юни тази година бе подписано Националното тристранно споразумение между Правителството на Република България  и социалните партньори – национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите.

“В раздел ІV, т.6 Демография, образование, пазар на труда и трудова миграция партньорите са поели ангажимент, свързан с някои съществени елементи на работното време. За Министерството на труда и социалната политика, респективно Правителството, работното време е съществен елемент от набелязаните проблеми за решаване в коалиционната и управленска програма. Приложено Ви предоставяме аргументи, въз основа на които и предвид стартиралата работа по ЗИД на Кодекса на труда, в който има предвидени изменения в чл.142 КТ (§14 от ЗИД на КТ), предлагаме тази точка от споразумението, поне в едната си част, относно сумираното изчисляване на работното време, да бъде изпълнена в кратките срокове на приемане на ЗИД на КТ”, се казва в писмото.

Безспорно е, че в сегашната си редакция, направена през 2001 г., в противоречаща на Конвенция №1 МОТ посока, е в нарушение на поети международни ангажименти, чрез ратификацията на споменатата конвенция. След 2007 г. тази разпоредба и някои други е в противоречие и с норми от Директива 2003/88/ЕО.

Във връзка с това КНСБ предлага вариант за изпълнение на т.6 от Националното тристранно споразумение, както следва:

„Чл.142, ал.1 При производства с непрекъснато, денонощно функциониране поради естеството на работата, работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време  – седмично, месечно или за друг календарен период, който не може да бъде повече от 4 месеца.“

„ал.2.Условия и ред, чрез които се установява и отчита сумираното изчисляване на работното време се определят с наредба на Министерския съвет.“

„ал.(3) В определени с наредбата по ал.2 браншове и отрасли, чрез колективен трудов договор по чл. 51б, може да бъде определен по дълъг период от време за изчисляване на сумираното изчисляване на работното време, но не повече от 6 месеца.“

Същото предложение бе внесено днес от КНСБ и в първото заседание на Комисията по трудово законодателство към НСТС, на което се обсъжда в експертен план ЗИД на Кодекса на труда.

Пълният текст на аргументите на конфедерацията за изменения на Кодекса на труда, приети от Координационния съвет на КНСБ на 30 юни 2020 г., можете да прочетете тук.