Дистанционно обучение “COVID­-19 и как да се върнем на работното място” започва от 6 юли

Дистанционно обучение на тема “COVID­-19 и как да се върнем на работното място” започва от 6 юли, понеделник. Онлайн курсът, организиран от КНСБ, е безплатен и насочен към заети лица.

Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Провеждането на обучението се финансира по проект „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По време на курса всеки участник ще бъде насърчен да участва в онлайн дискусия, активността в която ще бъде смятана за условие за издаване на сертификат. Заявка за участие може да подадете на следния адрес: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Целта на настоящия курс е да Ви запознае с основните документи, свързани с организиране на работното място и рисковете, произлизащи от пандемията COVID 19, за да Ви помогнем да организирате работните си места така, че те да бъдат здравословни и безопасни. Ще засегнем някои основни теми:

  • новият коронавирус, COVID-19
  • как да се предотврати разпространението на респираторни инфекции, включително COVID-19
  • какво да правите, ако някой с подозрение или потвърдено, че има COVID-19, е бил на работното място
  • съвети за пътувания и срещи
  • допълнителна информация и ресурси

Не забравяйте: Сега е моментът да се подготвите за работа в условията на пандемията COVID-19. Няколко прости превантивни мерки и добро планиране могат да се окажат от огромна полза.