Онлайн курс „Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Транспорт“ стартира от 6 юли

Онлайн курс „Специфики в колективното трудово договаряне в сектор Транспорт“ започва от понеделник, 6 юли. Обучението е организирано от КНСБ и е насочено към заети лица. Те могат да се включат безплатно, като ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици. През този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието.

Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Курсът се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Обучението завършва с тест за проверка на знанията и при резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършено, а участникът получава сертификат.

Заявка за участие се подава на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Курсът разглежда следните теми:

  • Транспортът в съвременния свят
  • Структура на транспортния отрасъл
  • Синдикални цели и програма
  • Основни предизвикателства
  • Труд и работна заплата
  • Безопасност и здраве на работното място
  • Работно време и почивки
  • Униформи и работно облекло
  • Колективно трудово договаряне в транспортния сектор
  • Фактори за успешно колективно трудово договаряне в сектора.